Дана угода про обробку персональних даних розроблено відповідно до законодавства України.
Всі особи заповнили відомості складові персональні дані на даному сайті, а також розмістили іншу інформацію позначеними діями підтверджують свою згоду на обробку персональних даних та їх передачу оператору обробки персональних даних.
Під персональними даними Громадянина розуміється нижчезазначених інформація: Ім'я, номер мобільного телефону.
Громадяни направляють свої персональні дані оператору з метою надання останнім послуги зі створення сайту.

Громадянин, приймаючи цю Угоду, висловлюють свою зацікавленість і повну згоду, що обробка персональних даних може включати в себе наступні дії: збір, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміну), використання, знищення.
Громадянин гарантує: інформація, їм надана, є повною, точною і достовірною; при наданні інформації не порушується чинне законодавство України, законні права та інтереси третіх осіб; вся надана інформація заповнена Громадянина щодо себе особисто.